Relining

Vad är relining?

Traditionellt har rörledningssystem renoverats genom att stammarna i till exempel kök och badrum helt enkelt byts ut mot nya rör, ett så kallat stambyte. Ett traditionellt byte av avloppsrör är ett omfattande arbete, där väggar och golv måste bilas upp för att komma åt vatten- och avloppsledningarna. Det kan även innebära att de boende måste lämna bostaden under tiden arbetet utförs. Vilket kan vara en lång och utdragen process. Idag finns det dock flera olika metoder där rörens insida renoveras med olika material och metoder. Fördelarna med rörinfodring jämfört med en traditionell renovering är bortsett från de lägre kostnaderna bland annat mindre materialåtgång och minskade transporter.

En rörinfodring förlänger rörens livslängd och är ett billigare och miljövänligare val.

Rörkonsulterna Syd AB har många års erfarenhet av entreprenadverksamhet främst inom spill- och
dagvattenledningar. Detta innebär att vi på ett kostnadseffektivt
sätt skräddarsyr lösningar utefter era behov.

Kontakta oss

info@rorkonsulternasyd.se
0739 - 41 45 48

Besöksadress

Rörkonsulterna Syd AB

Kristinas gata 17

238 37 Oxie

Sverige