Tjänster

Nedan kan ni läsa mer om vilka tjänster vi erbjuder. Vi skräddarsyr tjänster utifrån era önskemål.

Vi erbjuder bland annat;

Rådgivning före, under och efter entreprenaden.

Spolning och filmning av spill- och dagvattenledningar.

Besiktning av relinade rör.

T25 filmning.

Statusbedömning av spill- och dagvattenledningar.

Hjälp vid upphandling.

Utvärdering av anbud.

Ta fram ritningsunderlag.

Installation av råttstopp

Kostnadskalkyler

Relining

Upprätta förfrågningsunderlag

Rörkonsulterna Syd AB har många års erfarenhet av entreprenadverksamhet främst inom spill- och
dagvattenledningar. Detta innebär att vi på ett kostnadseffektivt
sätt skräddarsyr lösningar utefter era behov.

Kontakta oss

info@rorkonsulternasyd.se
0739 - 41 45 48

Besöksadress

Rörkonsulterna Syd AB

Kristinas gata 17

238 37 Oxie

Sverige