Råttstopp

Råttstopp för er fastighet.

Råttstopp.nu erbjuder installation av råttstopp JAFO RAT-EXX till er fastighet. En testad och godkänd produkt som lämpar sig för er bostad eller lokal. Hos oss binder man sig inte till något avtal. Efter installation äger ni själva utrustningen. Kontakta oss för mer information.

Rörkonsulterna Syd AB har många års erfarenhet av entreprenadverksamhet främst inom spill- och
dagvattenledningar. Detta innebär att vi på ett kostnadseffektivt
sätt skräddarsyr lösningar utefter era behov.

Kontakta oss

info@rorkonsulternasyd.se
0739 - 41 45 48

Besöksadress

Rörkonsulterna Syd AB

Kristinas gata 17

238 37 Oxie

Sverige